آموزش تعیین بافت خاک با روش عملی و آزمایشگاهی (ورد 8 ص)

دانلود مستقیم «آموزش تعیین بافت خاک با روش عملی و آزمایشگاهی (ورد 8 ص)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

آموزش تعیین بافت خاک با روش عملی و آزمایشگاهی (ورد 8 ص)

تعیین بافت خاک با روش عملی و آزمایشگاهی

تعریف خاک:خاک محیط متخلخلی است که از مواد معدنی و آلی، آب، هوا و موجودات ریز و درشت تشکیل شده و بستر مناسبی را برای رشد ریشه گیاه فراهم نموده است.بافت خاک یکی از عوامل مهم در تعیین دور و زمان آبیاری میباشد.