بتن متخلخل تراوا، اسفنجي Porous Concrete

دانلود مستقیم «بتن متخلخل تراوا، اسفنجي Porous Concrete» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

بتن متخلخل تراوا، اسفنجي Porous Concrete

نويسنده:

[ عبدالقادر امان زاده سيد ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي خاك و پي دانشگاه غيرانتفاعي شمس گنبدكاووس

خلاصه مقاله:

احداث جاده هاي نفوذ ناپذير در برابر آب، فوايد بسياري دارد ولي گسترش بيش از حد آن در همه مناطق ممكن است مشكلاتي را به همراه داشته باشد از قبيل كاهش سطوح نفوذپذير در برابر آب، كه باعث كاهش سطح آب سفره هاي زيرزميني خواهد شد و ايجاد آلودگي در محيط زيست به دليل استفاده از مواد سوختي طبيعي و صنعتي همراه با حرارت در ساخت سطوح نفوذ ناپذير. بنابراين بهتر خواهد بود در برخي از مناطق از سطوح نفوذپذيري كه مقاومت و پايداري مناسبي داشته و در عين حال قابليت انتقل و هدايت آب را نيز داشته باشد به جاي سطوح نفوذ ناپذير استفاده كنيم تا برخي از مضررات اين سطوح را كاهش دهيم بتن متخلخل اسفنجي تراوا مي تواند جايگزين مناسبي براي سطوح نفوذ ناپذير در برخي مناطق باشد بنابراين شناخت اجزا و ساختار بررسي مزايا و معايب توجه به مواد استفاده از آن ومعين كردن مناطقي كه نمي توان از بتن متخلخل استفاده كرد امري ضروري و مهم مي باشد .

كلمات كليدي:

بتن متخلخل اسفنجي ، ساختارروسازي ، خاك شناسي