بررسي طرح كنترل سيلاب دررودخانه سيمينه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS

دانلود مستقیم «بررسي طرح كنترل سيلاب دررودخانه سيمينه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

بررسي طرح كنترل سيلاب دررودخانه سيمينه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS

نويسند‌گان:

[ مهران شمس اله زاده ] – دانش اموخته كارشناسي ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامي واحدمهاباد
[ محمدتقي اعلمي ] – استاديار دانشكده عمران دانشگاه تبريز
[ خانلار مشاري ] – دانش اموخته كارشناسي ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامي واحدمراغه

خلاصه مقاله:

سيل هميشه از بلايايي طبيعي بوده و با خساراتي كه به همراه دارد زندگي انسانها را تحت تاثير قرار مي دهد بشر به روشهاي مختلف با سيل مبارزه كرده اما اين واقعيت را بايد پذيرفت كه سيل به طور كامل كنترل نمي گردد رودخانه سيمينه رود در استان آذربايجان غربي از رودخانه هايي است كه به لحاظ وضعيت حوضه بالادست در معرض سيلاب هاي ناگهاني قرار دارد به همين دليل ارائه روشهاي با دقت مناسب شبيه سازي سيلاب براي شناسايي مناطق خطر ضروري به نظر مي رسد با توجه به سطح اراضي ناخالص قابل كشت درجه 1 الي 3 در اين منطقه كه معادل 21190 هكتار مي باشد توجه به منابع آب و خاك در اين حوضه و تنظيم و بهره برداري از رودخانه را به منظور افزايش سطح زيركشت بهبود وضع تامين نيازهاي شهري و كشاورزي كنترل سيلابهاي مخرب مطرح كرده و اهميت آن را در توسعه اقتصادي – اجتماعي منطقه مشخص مي كنند. در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS اقدام به بهينه بندي خطر سيل با دوره برگشتهاي مختلف شده است مدل HEC-RAS به خوبي قابليت خود را در تحليلهاي هيدروليكي روقوم سطح آب نشان مي دهد با تحليل دايكهاي احداث شده دراين بازه توسط مدل هيدروليكي دوره برگشت بهينه طراحي تعيين مي شود

كلمات كليدي:

 سيل ، پهنه بندي سيلاب ، HEC-RAS ، سيمينه رود