برنامه ی حذف نویز از صدا و تصویر و طراحی فیلتر در محیط متلب

دانلود مستقیم «برنامه ی حذف نویز از صدا و تصویر و طراحی فیلتر در محیط متلب» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

برنامه ی حذف نویز از صدا و تصویر و طراحی فیلتر در محیط متلب

در این برنامه نحوه ی فیلترکردن عکس (نویز های Salt و pepper ) و موزیک های نویزی( نویزهای Gaussian و Uniform) 
 در محیط متلب برای رسیدن به تصویر و یا نویز اصلی نشان داده شده است.

هم چنین شما با با طراحی انواع فیلترهایFIR و IIR در محیط fdatool آشنا می شوید و می توانید فیلترهای مورد نظر خود برای حذف نویز و … را طراحی کنید.