به سازي خاك با استفاده از ريز شمع ها

دانلود مستقیم «به سازي خاك با استفاده از ريز شمع ها» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

به سازي خاك با استفاده از ريز شمع ها

نويسنده:

[ مهرداد تاج آبادي پور ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي دانشگاه تحصيلاتتكميلي صنعتي كرمان

خلاصه مقاله:

احياي زمين هاي نامرغوب جهت ساخت سازه هاي سبك و سنگين سبب شده است كه روشهاي ويژه اي براي بهسازي اين نوع زمين ها چه در سطح زمين و چه تا عمق زياد ابداع گردد انتخاب روش هاي مختلف بهسازي خاك با توجه به ويژگي هاي خاك هر منطقه و ماهيت هر پروژه متفاوت مي باشد يكي از روشهاي موثر در بهبود ظرفيت باربري خاك و كاهش نشت شالوده ها اجراي ريز شمع در زير آن مي باشد ريزشمع علاوه بر آنكه به عنوان يك المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل مي كند به دليل تزريق دوغاب سيمان سبب بهبود مشخصات مكانيكي مقاومتي و رفتاري خاك اطراف نيز مي گردند در اين مقاله سعي شده ضمن معرفي اين سيستم خصوصيات نحوه و شرايط اجراء انواع كنترل هاي باربري شامل باربري سازه اي ژئوتكنيكي برش سوراخ كننده و نشست به مزايا و معايب اين سيستم نيز پرداخته شود

كلمات كليدي:

 ريزشمع ، بهسازي ، ظرفيت باربري ، تزريق