تأثير درصد سرباره فولاد در مخلوط هاي آميخته با آهك به عنوان مصالح بكار رفته درلايه زيراساس روسازي انعطاف پذير

دانلود مستقیم «تأثير درصد سرباره فولاد در مخلوط هاي آميخته با آهك به عنوان مصالح بكار رفته درلايه زيراساس روسازي انعطاف پذير» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

تأثير درصد سرباره فولاد در مخلوط هاي آميخته با آهك به عنوان مصالح بكار رفته درلايه زيراساس روسازي انعطاف پذير

نويسند‌گان:

[ محمودرضا كي منش ] – عضوهيئت علمي گروه عمران دانشگاه پيام نورايران
[ فريد امجدي ] – دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري دانشگاه پيام نورتهران ايران
[ رضا كلانتري ] – دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري دانشگاه پيام نورتهران ايران

خلاصه مقاله:

سرباره فولاد به عنوان يك محصول جانبي در فرآيند توليد آهن و فولاد توليد مي گردد پتانسيل خوبي براي توليد سرباره ي فولاد در ايران وجود دارد امروزه اين محصول به شكل توده هاي عظيمي در كارخانه هاي ذوب آهن اصفهان فولاد اهواز و فولاد مباركه انباشته شده است توجه به مباني توسعه پايدار و حفظ و نگهداري محيط زيست مسئولين را بر آن داشته تا بهره برداري بهتري از صنايع فولادي كشور داشته باشند سرباره ي فولاد عمدتا در توليد سيمان سرباره اي مورد استفاده قرار ميگيرد اما دراين پروسه بر اينم تا عملي بودن استفاده از سرباره ي فولاد را به عنوان سنگدانه در لايه زير اساس روسازي انعطاف پذير تحقيق كنيم ما سعي كرديم كه بهترين درصد سرباره ي فولاد را در تركيب مخلوط هاي آميخته با آهك بدست آوريم تا اثر سرباره ي فولاد روي عوامل خرابي مانند خمش، تنش و كرنش را مورد بررسي قرار دهيم، همچنين براي اكثر طراحي ها عملكرد اصلي لايه زير اساس روسازي انعطاف پذير كاهش هزينه ساخت مي باشد هدف، دستيابي به ضخامت مورد نياز با مصالح اقتصادي در دسترس مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با افزودن سرباره به مخلوط آميخته با آهك ويژگي هاي مقاومتي و مكانيكي لايه زير اساس بهبود مي يابد.

كلمات كليدي:

 اجزاي محدود ، بارمحوري ، درصدبهينه ، تغييرشكل