تحقيق بلوغ و هويت يابي 30 ص – ورد

دانلود مستقیم «تحقيق بلوغ و هويت يابي 30 ص – ورد» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از دانلود بازار

تحقيق بلوغ و هويت يابي 30 ص - ورد

مقدمه

هدف از تهيه ي اين تحقيق شناسايي بلوغ و هويت يابي است . اين كه نوجواني چه دوره اي است؟ ‌خصوصيات شخصيتي، جسماني، روحي و رواني نوجوان در اين دوره چگونه است؟ او بايد چگونه در برابر تغييرات حاصل از اين دوره عكس العمل نشان دهد؟

در اين دوره نوجوان در يك تبديل شخصيتي قرار دارد افكار و حالات وي به سوي بلوغ و در مسير كامل تر شدن حركت كند. در اين تحقيق از مواردي چون خصوصيات عمومي دروان بلوغ، خواهش هاي فطري و اكتسابي ، رام كردن غرايز، تفريحات سالم، تفريحات زيان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست يابي نوجوانان، بلوغ جنسي كه خود يكي از عامل هاي تشويش و نگراني در دختران و پسران است و انحرافات جنسي سخن به ميان آمده است.

خصوصيات عمومي دوران بلوغ

  • برقرار كردن مناسبات كاملتر با همسالان خود
  • كامل كردن نقش اجتماعي خود به عنوان يك مرد يا يك زن
  • قبول كردن وضع جسماني خود و استفاده از آن به طور مؤثر
  • به دست آوردن استقلال عاطفي و از ميان بردن وابستگيهاي عاطفي با والدين و ساير افراد بالغ «فطام رواني»
  • اطمينان حاصل كردن درمورد استقلال اقتصادي.
  • انتخاب شغل و آماده كردن خود جهت احراز آن.
  • آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشكيل خانواده.
  • پرورش دادن مهارتهاي هوشي و مفاهيم لازم جهت شركت دادن در زندگي اجتماعي.
  • كامل كردن رفتار اجتماعي و قبول كردن مسئوليت هاي مربوط بدان.
  • آشنا شدن با يك دسته از ارزشهاي اخلاقي و تحصيل يك فلسفه حياتي ارضاء كننده[1].

از ديگر خصوصيات عمومي دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشكلاتي چون عصبانيت ، ناآرامي، علاقه به تنهايي، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهي كردن، بهانه گيري، ناراضي بودن از وضع زندگي، جرو بحث كردن با اعضاي كوچكتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانايي براي بازگويي وضعيت روحي و علاقه هاي خود و مسائل خانه و خانوادگي، وضع موقعيت اجتماعي، ديني و اخلاقي، مسائل مربوط به تحصيل و غيره.[2]

[1] «روانشناسي نوجواني»- ترجمه رضا شاپوريان صفحه 16

[2] بلوغ و تولد ي ديگر – محمد محمدي