توليد و فروش گردو 13 ص

دانلود مستقیم «توليد و فروش گردو 13 ص» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

Business Plane

استاد: آقاي شوقيخلاصة اجرائي

پروژه مربوطه يك پروژه توليدي مي باشد كه مربوط به توليد و فروش گردو مي باشد .

ساختار مالي پروژه

پروژه شامل 5000000 سهم هزار ريالي مي باشد.

دارندگان سهام

تعداد سهام

مبلغ سرمايه

شركت توليد و صادرات گردو

2000000

2.000.000.000 ريال

بانك رفاه كارگران

1000000

1.000.000.000 ريال

بانك كشاورزي

900000

900.000.000 ريال

سازمان تأمين اجتماعي

900000

900.000.000 ريال

صندوق وام دانشگاه جامع علمي كاربردي

200000

200.000.000 ريال

جمع سهام

5000000

5.000.000.000 ريال

ميزان درآمد:

قيمت گردوي معمولي كيلويي 4000 تومان. گردو خوب 5000 تا 7000 تومان گردو اعلاء كيلويي 9000 تومان در سال اول اگر مقدار توليدي گردو 10 تن باشد.

درآمد معادن

گردو معمولي 80.000.000 = 4000 1000 20

گردو خوب 140.000.000 = 7000 1000 20

گردو اعلاء 180.000.000 = 9000 1000 20

ميزان سود ويژه:

ميزان كل هزينه 1.500.000.000 مي شود كه دقيقاً سود حاصله 4/1 و 8/1 مي باشد يعني به ترتيب بر اساس نوع محصول 40 ميليون و 80 ميليون مي شود.

تذكر: اگر محصول از نوع معمولي باشد در مرحله اول توليد سودي حاصل نمي شود وهزينه ها تقريباً سر به سر است (هزينة توليد و درآمد فروش) اما درمراحل بعدي به ترتيب به صورت صعودي افزايش مي يابد.

ميزان بدهي:

بدهي هاي پيش بيني شده به ترتيب به بانك كشاورزي بانك رفاه كارگران و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق وام دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد كه طبق الگوهاي بازپرداختي محاسبه شده در ظرف دو سال كاملاً بازپرداخت مي شود.

الگوي بازپرداختي:

ميزان سود خالص شركت 4 = مقدار پرداخت شونده به بانكها و ساير دارندگان سهام به منظور مستقل كردن شركت

خصوصيات تيم كارآفرين:

افراد همگي داراي سابقة فروش اجناس را دارند. اعضا داراي مدرك ليسانس و فوق ديپلم هستند و پويا و خلاق هستند و محبوب هستند.

براي شروع كار يك روز هم يك روز است.