دانلود تحقیق راهکارهای بیرون رفتن از معضل بیکاری چیست

دانلود مستقیم «دانلود تحقیق راهکارهای بیرون رفتن از معضل بیکاری چیست» | دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از دانلود بازار

دانلود تحقیق راهکارهای بیرون رفتن از معضل بیکاری چیست

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهد شد .اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شك در همه كشورها مسئله اشتغال از مهمترين اهداف برنامه ريزيهاي توسعه به شمار ميرود بطوريكه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولاً ايجاد اشتغال وحل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد ديگر اهداف برنامه ريزيها به حساب مي آيدو معمولاً دولتها و نظامهايي در برنامه هاي خود موفق ترخواهند بودكه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند چرا كه ‍‍‍افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتي براي پرداختن به ديگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پيشرفت علم وتكنولوژي وتغييرات جمعيتي از جمله افزايش جمعيت تحصيل كرده ، مسئله اشتغال به يك مسئله كاملا تخصصي تبديل شده و نظامهاي سياسي واقتصادي را با چالشهاي جديد وجدي روبرو ساخته است. بطوريكه در اكثر كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران اين مسئله بصورت يك معضل بزرگ و اساسي درآمده است.

 

 

فهرست منابع
مقدمه                            2
اشتغال و بيكاري وكشورهاي درحال توسعه                             3
تعريف بيكاري و انواع آن                            4
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                            9
ابهام ذهني بودن مفهون كنوني اشتغال                             9    
نتايج ابهام مفهوم اشتغال                             12
نگرشي به مفهوم جديد اشتغال                             13
شايد از سه جهت بتوان در مفهوم كنوني اشتغال دگرگوني ايجاد كرد:                14
برای مبارزه با بیکاری چه باید کرد                                    15
آموزش کلید حل مشکل است                                     16
پیشنهاد ها و راه های برون رفت از معضل بیکاری                            17
چند روش و راه کار علمي و اقتصادي براي حل مشکل                         17    
موانع رشد اقتصادی و راه‌حل‌های افزایش تولید                            18
راه حل های موردی زیر نیز پیشنهاد میگردد                            19
منابع و مآخذ                            21

 

 

شامل 21 صفحه Word