دانلود تحقیق کامل درمورد هنر اسلامي

دانلود مستقیم «دانلود تحقیق کامل درمورد هنر اسلامي» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

دانلود تحقیق کامل درمورد هنر اسلامي

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

مقدمه

روح هنر اسلامي

هنر در نخستين سال هاي اسلام

نقش هنرهاي زيبا در نظام آموزشي اسلام

تأثير هنر معماري اسلامي بر ايران از زمان صدر اسلام تا عصر سلجوقيان

نقاشي اسلامي

فلزكاري دوره سلجوقي در ايران

فهرست منابع

 

مقدمه

هنر قديم است به قدمت بشريت- تاريخ هنر ملت ها نموداري از استعدادها و توانايي‌ها و انديشه ها و پشتكار و پايداري و استقامت آن ها مي باشد. آثار مكشوف از طبقات مختلف زمين گوياي تمدن گوناگون اوضاع جغرافيايي و تأثيرات مذهب و سياست و اقتصاد و سيستم حكومت اجتماعي وضع زندگي ويژه ملت ها است.

اسلام در ميان اعراب باديه نشين طلوع كرد كه مذهبشان ستاره پرستي و بت پرستي بود. ستارگان در صحرا چراغ راهنمايي كاروانيان بودند و كعبه بت هاي قبايل نيمه عرب و بوميان كه سالي يكبار به پرستش آن ها به كعبه روي مي آوردند.

اعراب هنر چنداني نداشتند. هنر عمده آن ها شعر بود كه شعراي عهد جاهليت بر طومار مي نوشتند و به در كعبه مي آويختند. هنر ديگر آن ها تزيين مايحتاج زندگي: مشك هاي آب فرش خيمه ها و ساز و برگ اسبان و جهاز شتران بود. هنر اعراب بعد از فتح كشورهاي همسايه بخصوص ايران تحت تأثير قرار گرفت و به شكوفايي خود رسيد.

روح هنر اسلامي

گرچه وحدت خود يك حقيقت كاملاً عيني است بنظر انسان يك مفهوم ذهني و انتزاعي جلوه مي كند. اين امر فيزيكي دو عامل كه از روحيه و طرز تفكر مردم سامي نژاد بر مي خيزد علت انتزاعي بودن هنز اسلامي است. اسلام مبتني بر توحيد است و وحدت را نمي توان با هيچ تصويري نمودار ساخت و بيان كرد. لكن به كار بردن تصوير در هنر اسلامي بكلي منع نشده است در هنري كه اختصاص به امور ديني ندارد مي توان از تصوير استفاده كرد به شرطي كه تصوير خداوند و يا صورت پيغمبر اسلام (ص) نباشد. تصويري كه سايه مي افكند استثنائي جايز است به شرحي كه يك تصوير هندسي از حيوانات باشد. چنانكه در آثار معماري قصور و جواهرات و تزيينات ديده مي شود. تصوير نباتات و حيوانات بطور كلي جايز است لكن فقط طرح هاي هندسي گياهي است كه قطعاَ متعلق به هنر دين اسلام است وجود نداشتن تصاوير در مسابقه در مرتبه اول يك هدف منفي دارد و آن از ميان برداشتن هرگونه حضوري است كه ممكن است در مقابل حضور خداوند جلوه كند و باعث اشتباه و خطا شود به علت نقصي كه در هر تمثيل وجود دارد. در مرتبه ثاني وجود نداشتن تصوير يك هدف و غايت مثبت دارد كه آن تأكيد جنبه تنزيه باريتعالي است بدين معني كه ذات مقدس او را نمي توان با هيچ چيز سنجيد. دارويي كه اين مرض گيجي و اشتباه را علاج مي كند حكمت است كه هر چيز را در جاي خود قرار مي دهد. در هنر به كار بردن حكمت يعني درك اين حقيقت كه هر اثر هنري بايد طبق قوانيني ساخته و پرداخته شود. همچنين معماري اسلامي سعي نمي كند كه سنگيني طبيعي سنگ را با نشان دادن يك حركت صعودي در سنگ مرتفع سازد چنانچه در معماري گوتيك متداول است. اعتدال بي حركت مستلزم عدم حركت است لكن در معماري اسلامي ماده سنگين و بي شكل با حكاكي طرح هاي تزييني زخرفي و اسليمي و حجاري به اشكال مقرنس و مشبك سبكي شبيه به اشياء حاكي ماوراء يافته است و بدين وسيله نور بر هزار جهت تابيده و سنگ و گچ را مبدل به يك جوهر قيمتي مي سازد. اين امر ثابت مي كند كه غيبت هنر اسلامي يعني وجود نداشتن هرگونه ميل ذهني و دروني يا انگيزه احساسات باطني هيچ رابطه اي با روش استدلالي حرف يا راسيوناليزم ندارد و راسيوناليسم چيست مگر محدود كردن عقل به حدود بشري؟ و همين محدوديت است كه در معماري رنسانس و تعبير دروني و زنده كه در آن دوره از معماري شده است نمودار است و طبق آن سنگ را به نحوي بكار مي بردند كه انكار داراي برخي خصايص بشري و رواني است. همچنين مطابق با قول استادان اسلامي كه مؤيد اين امر است مي‌توان گفت كه هنر عبارتست از ساختن و پرداختن اشياء مطابق با طبيعت و فطرت آن‌ها كه بالقوه زيبا است چون از دست خداوند آمده است هنر يعني ماده را شرافت و اصالت بخشيدن. اين قوانين بخوبي در هنر معماري اسلامي مشهود است به عنوان مثال مسجد دورة اول اسلام كه يك تالار بزرگ نماز با يك سقف عريض مسطح است كه به وسيله يك عده ستون هائي كه واقعاً مانند يك نخلستان است نگاه داشته شده است انسان را به ياد محيط صحرا گردان مي اندازد. در هر سرزميني كه اسلام انواع قلبي معماري را در خود جذب كرد مانند امپراطوري بيزانس (روم) و ايران و هندوستان صور و اشكال موجود بسوي دقت بيشتر هندسي توسعه يافت. اين امر بصورت كيفي است و بدون شك در هندوستان است كه شديدترين تضاد بين معماري محلي و معماري اسلامي در معماري هند در عين حال كه خشن و پيچيده است ساده و غني است مانند يك كوه مقدس پر از غارهاي مخفي در حالي كه معماري اسلامي تمايل به روشني و وضوح و اعتدال و متانت است.[1]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید