طرح توجيهي توليد دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

دانلود مستقیم «طرح توجيهي توليد دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی» | دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از دانلود بازار

طرح توجيهي توليد دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

طرح توجيهي توليد دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

تعداد شاغلین:32 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:18