مجموعه بهترين پروژه هاي دانشجويي (طراحي-ساخت) از سراسر جهان 2016

دانلود مستقیم «مجموعه بهترين پروژه هاي دانشجويي (طراحي-ساخت) از سراسر جهان 2016» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مجموعه بهترين پروژه هاي دانشجويي (طراحي-ساخت) از سراسر جهان 2016

اين مجموعه نفيس شامل 36 پروژه دانشجويي برتر از سراسر دنيا مي باشد که توسط دانشجويان رشته معماري زير نظر برترين اساتيد معماري جهان انجام شده. اين مجموعه به همراه تصاويري از آثار و همچنين توضيحاتي درباره آنهاست به همراه نام دانشگاه ، نام اساتيد ، نام دانشجويان و نام کشور نيز مي باشد.
ترجمه : سعيد هداوند