مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 800 ص

دانلود مستقیم «مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 800 ص» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 837

 

مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي

مشاوره حقوقي و وكالت

موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم

توسعه اقتصادي و اجتماعي

كار آموز سيد قاسم مير محمدي

مجموعه گزارشها به ترتيب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههاي كيفري

قرار منع تعقيب

ترك انفاق

فحاشي

صدور چك بلامحل

قرار موقوفي تعقيب

سرقت تعزيري

مزاحمت تلفني

جعل عنوان

ممانعت از حق

كلاهبرداري

فروش مال غير

قتل غير عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي

كلاهبرداري

خيانت در امانت

تخريب اموال

قتل غير عمد

انتقال مال غير غير و كلاهبرداري

ايراد ضرب و جرح عمدي

فصل سوم : دادگاههاي حقوقي

درخواست صدور گواهي انحصار وراثت

افراز و فروش ملك مشاع

الزام به تنظيم سند رسمي و مطالبه خسارت ناشي از تاخير در ايفاي تعهد

الزتم به اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي

اصلاح شناسنامه و تغيير نام

الزام به تنظيم سند اتومبيل

اعسار به تقسيط محكوم به

تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير

تنفي وصيت نامه عادي

تنفيذ مبايعه نامه

تجويز انتقال منافع به غير

تعديل وافزايش اجاره بهاء

خلع يد و قلع و قمع بنا

صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي بين طرفين

در خواست تحرير تركه

دعوي مطالبه وجه به استناد تجاري

دعوي تصرف عدواني

مطالبه وجه به استناد اسناد تجاري

درخواست تخليه طبق قانون 1376 منزل مسكوني

مطالبه هزينه هاي دارايي و شهرداري

مطالبه خسارت وارده بر ملك

فسخ قرار داد اجاره و تخليه و مطالبه اجور معوقه

قرار تامين دليل

حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجراي احكام كيفري

استفاده از تجهيزات ماهواره

ارتشاء