وضوح تصوير در عکاسی

دانلود مستقیم «وضوح تصوير در عکاسی» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از دانلود 365 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

وضوح تصوير

وضوح تصوير، يعني تنظيم عدسي دوربين؛ به منظور ارائه شفاف ترين تصوير ممكن از موضوع مورد نظر.

غيرممكن است بتوان از جسمي كه نقطه هاي مختلف آن داراي فواصل متفاوتي در عمق است تصويري صددرصد واضح بدست آورد. معمولاً وقتي تنظيم فاصله براي نقطة خاصي صورت مي گيرد، تنها تصوير همان نقطه كاملاً واضح خواهد بود. تصاوير مربوط به نقاط جلو و عقب نقطه اصلي واضح نيستند. هرچه فاصله نقاط مذكور از نقطه اصلي بيشتر باشد ناواضحي آنها بيشتر خواهد بود. اما براي چشم انسان، تحت شرايط خاصي تا حدودي ناواضحي تصاوير نقاط جلو و عقب قابل تشخيص نيست و آنها را نيز واضح خواهد ديد.

تصوير، زماني در كانون عدسي تشكيل مي شود كه جسم در بي نهايت باشد. در فواصل نزديك تر، تصوير رفته رفته از سطح كانوني يا به عبارتي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدئويي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدوئي از سطح لامپ تصوير دوربين – دور مي شود. جهت انطباق مجدد تصوير بر فيلم (يا لامپ دوربين) بايد فاصله عدسي تا سطح فيلم – لامپ – را افزايش دهيم اين عمل در اصطلاح به «فوكوس» كردن يا فوكوس كشيدن متداول است.

تغيير فاصلة عدسي؛ جهت كانوني يا وضوح كردن تصوير، حركت مكانيكي كمابيش ساده اي است كه به روشهاي گوناگون صورت مي گيرد. در دسته اي از دوربين ها، اين كار به كمك حلقه، واضح سازي روي عدسي انجام مي شود.

در گروهي ديگر، عدسي برروي ريل و يا وسيله اي نظير آن جلو و عقب مي رود و در گونه اي مشخص از دوربين هاي عكاسي، كانوني كردن تصوير يا ثابت ماندن عدسي و تغيير مكان فيلم صورت مي گرد. اين شيوه در اكثر دوربين هاي تلوزيوني نيز اعمال مي شود منتها در اين دوربينها به جاي فيلم، لامپ تصوير جابجا مي شود. در عدسي فاصله كانوني ثابت، تنظيم وضوح تصوير مستلزم تغيير فاصله عدسي و لامپ دوربين است، در حاليكه در عدسي زوم، تنظيم وضوح با جابجايي و تنظيم عناصر داخل عدسي انجام مي شود.

در سالهاي اخير، پاره اي از شركتهاي توليد كنندة عدسي و دوربين ها موفق به عرضه عدسيهاي خودكانوني كننده شده اند. در اين عدسيها مي توان تصوير را به صورت خودكار واضح كرد.

در دوربين هاي ويدئويي نيز وضوح تصوير بطور اتوماتيك و دستي قابل تنظيم است به اين شكل كه توسط كليد راهنماي “Focuse”، وضعيت وضوح راد در حالت دستي «منوعل» قرار مي دهيم و سپس با بيشترين فاصله كانوني ممكن عمل واضح سازي را توسط چشم انجام مي دهيم و زاوية لنز را به اندازه اي كه براي ضبط تصوير مورد نياز است باز مي كنيم، البته مي دانيم كه در اين حالت تا كمترين فاصله كانوني وضوح تصوير ثابت خواهد ماند و با عمل زوم به جلو يا عقب، وضوح تصوير از بين نخواهد رفت. مشكل وضوح دستي در اين است كه به محض جابجا شدن موضوع يا دوربين، وضوح از بين خواهد رفت و بايد براي موقعيت جديد مجدداً عمل واضح سازي را انجام دهيم.

وضعيت ديگر دوربين هاي ويدئويي وضوح خودكار (AUTO) آنهاست. در اين حالت، دوربين توسط سيستم الكترونيكي هدايت شده و برحسب اينكه موضوع مورد در چه بخشي از چشمي دوربين واقع شده باشد، وضوح تصوير برروي همان بخش از موضوع صورت خواهد گرفت. در واقع وضوح اتوماتيك دوربين هاي ويدئويي نيازي به هيچ يك از مراحل وضوح دستي ندارد و خود دستگاه قادر به وضوح تصوير خواهد بود. در اين حالت نيازي به عمل تنظيم فاصله هنگام حركت عمقي موضوع يا دوربين نخواهد بود چرا كه با تغيير فاصله، دوربين مجدداً وضوح تصوير را با فاصله جديد منطبق خواهد كرد و موضوع در حال حركت، همواره واضح ديده خواهد شد. البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه دوربين به مدت زمان كوتاهي نياز دارد تا وضعيت جديد را واضح سازد. هنگامي كه عدسي در حالت تله فتو باشد، امكان دارد هنگام حركت دوربين يا موضوع. براي لحظه اي كوتاه تصوير تار شود. جهت حل اين مشكل بهتر است در اينگونه مواقع، حركت به آرامي صورت پذيرد تا دوربين فرصت كافي جهت وضوح تصوير را داشته باشد. يكي ديگر از خطاهاي وضوح خودكار، هنگام حركت ناگهاني موضعي فرعي در جلو دوربين بصورت عرضي و در فاصله اي نزديكتر از موضوع اصلي است، در اين حالت، دوربين به اشتباه موضوع فرعي را به جاي موضوع اصلي مي پندارد و سريعاً عدسي را براي وضعيت جديد تغيير مي دهد و در اين فاصله پس از رد شدن موضوع فرعي از جلوي دوربين، تصوير مجدداً براي لحظه اي تار است تا وضوح جديد شكل گيرد. اين مورد در محيط هاي شلوغ و غيرقابل كنترل بسيار به چشم مي خورد و راه حل آن، قفل كردن سيستم وضوح در حالت دستي است تا احياناً با حركت موضوعات ديگر، وضوح تصوير به هم نخورد.