پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی

دانلود مستقیم «پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

دارای  27 گویه می باشد ابعاد پرسشنامه عبارتند از:

• کیفیت وبسایت

• کیفیت خدمات

• امنیت ادراک شده

• حریم خصوصی

• رضایت کاربران

• اعتماد

• تعهد

• وفاداری