کتاب سازه به مثابه معماری

دانلود مستقیم «کتاب سازه به مثابه معماری» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

کتاب سازه به مثابه معماری

260 صفحه pdf به زبان انگلیسی به معرفی کاربرد سازه در طرح های متحورانه ی معماری می پردازد