گیاه خرفه Portulaca oleracea L (پاورپوینت 12 اسلاید)

دانلود مستقیم «گیاه خرفه Portulaca oleracea L (پاورپوینت 12 اسلاید)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

گیاه خرفه Portulaca oleracea L (پاورپوینت 12 اسلاید)

موضوع:خرفه

نام علمی: Portulaca oleracea L

تیره: Portulacaceae

نام های دیگر:رجله – حرفه

طبیعت: آن سرد است..

مشخصات ظاهری:

 خرفه،گیاهی است علفی،گوشتدار ویک ساله و خزنده با ساقه های خوابیده كمی قرمز که برگهایی متقابل وگل هایی کوچک وبه رنگ زرد دارد.ساقه ای ضخیم ، گوشتدار،به وضع قائم وبه ارتفاع 10 تا30 سانتیمتر دارد.
. نوع پرورشی ان با ساقه های ضخیم گوشتی سرخ رنگ قایم كه بلندی ان ۴۰ -۱۰ ساتی متر است برگهای ان گوشتی كلفت با كركهای كوتاه تخم ان سیاه كوچك . وحشی ان معمولا در مناطق معتذله دنیا همه جا و در نواحی سایه دار مرطوب در مزارع و موستانها و حاشیه دریچه ها میروید ودر ایران معمولا كشاته میشود ولی بهطور وحشی نیز در ماطقشمالیایران در اطراف رشت ، لاهیجان ، اطراف تهران ، تفرش ، اراك وسایر نواحی میروید تكثیر ان از طریق كاشت بذر ان صورت می گیرد و بذر ان را مستقیما در مزرعه اصلی در ماههای اردیبهشت تاتیرماه می كارند. خاك مزرعه بایدغنی باشد و چون احتیاج به اب زاید دارد ابیاری ان باید مرتبا صورت گیرد..