دسته: عمومی و آزاد

تجربیات معلمی:دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن

دانلود مستقیم «تجربیات معلمی:دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از دانلود 365 | تجربیات معلمی:دلایل

مشاهده مطلب

گزارش اقدام پژوهی«چگونه توانستم با تقویت حس مشارکت پذیری مشکل گوشه نشینی و انزوا طلبی امیرمحمد.خ را بر طرف کنم؟

دانلود مستقیم «گزارش اقدام پژوهی«چگونه توانستم با تقویت حس مشارکت پذیری مشکل گوشه نشینی و انزوا طلبی امیرمحمد.خ را بر طرف کنم؟» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل

مشاهده مطلب