دسته: عمومی و آزاد

اقدام پژوهی: چگونه توانستم بی انگیزگی دانش آموزانم در درس ریاضی را از بین ببرم و کلاس را شاداب و فعال سازم؟

دانلود مستقیم «اقدام پژوهی: چگونه توانستم بی انگیزگی دانش آموزانم در درس ریاضی را از بین ببرم و کلاس را شاداب و فعال سازم؟» | دسته «عمومی و آزاد» |

مشاهده مطلب

روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت د-GZEJ5O8Q

دانلود مستقیم «روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت د-GZEJ5O8Q» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت

مشاهده مطلب