دسته: کارآفرینی

کارآفرینی و طرح توجیهی بررسی و شناخت عکس العملهای گياه گندم در شرايط تنش خشکی و توانايی تحمل آن در اين شرايط

دانلود مستقیم «کارآفرینی و طرح توجیهی بررسی و شناخت عکس العملهای گياه گندم در شرايط تنش خشکی و توانايی تحمل آن در اين شرايط» | دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی»

مشاهده مطلب

کارآفرینی و طرح توجیهی «بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكن

دانلود مستقیم «کارآفرینی و طرح توجیهی «بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكن» | دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از دانلود 365

مشاهده مطلب