پاورپوینت الگوی بدیعه پردازی -12 اسلاید

دانلود از دانلود ۳۶۵ |

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

الگوی بدیعه پردازی

توانایی فکری بشر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد

1- جذب ‹ توانای مشاهده ›

2- ضبط ‹ توانایی حفظ کردن ›

3- استدلال ‹ توانایی تجزیه و تحلیل ›

4- خلاقیت ‹توانایی تجسم ، پیش بینی و ایجاد ایده ›

 

به طور کلی دو راهبرد مبتنی بر روشهای بدیعه پردازی وجود دارد

1- خلق چیزی جدید     

2- غریب را آشنا کردن

تدریس برا ی خلق چیزی جدید با الگوی بدیعه پردازی

1- توصیف وضعیت جدید      2- قیاس مستقیم

3- قیاس شخصی                    4- تعارض فشرده

5- قیاس مستقیم                   6- بررسی مجدد وظیفه اولیه

گام اول : توصیف وضعیت جدید

معلم ازدانش آموزان می خواهد درباره ی بهار و ویژگی های آن صحبت کنند و مذاکرات و گفت وگو های خود را فهرست کنند.

آن گاه معلم از گروه ها می خواهد، بهار را در یک کلمه توصیف کنند .

مثال : شادی ، امیدواری ، شکوفه ، عشق ، جوانه ، سرسبزی ، طراوت و …

گام دوم : قیاس مستقیم

گام سوم: قیاس شخصی

گام چهارم : تعارض فشرده .

گام پنجم : قیاس مستقیم

گام ششم : بررسی مجدد وظیفه ی اولیه

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه …


دانلود پاورپوینت الگوی  بدیعه پردازی -12 اسلاید

ارائه شده بصورت اختصاصی در وب سایت دانلود ۳۶۵