پاورپوینت درمورد آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

دانلود از دانلود ۳۶۵ |

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 39

 

 

 

محتویات

آموزش خوب چیست؟

بازنمایی های مختلف

تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویه ای

 ارائه تعریف؟

برخی ویژگیهای کتاب

گفتمان ریاضی

حل مسئله به روش های مختلف

مسئله ی بازپاسخ

خطاهای محاسباتی و  «بدفهمی ها»

آموزش راهبردهای حل مسئله

راهیاب ها (راهبردها) – مسئله مشابه  ساده تر

نظریه تفکر هندسی ون هیلی – ون هیلی

سطح 1- تشخیص یا دیداری

 و . . .

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

آموزش خوب چیست؟

   دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا).

ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.

 

 هدایت فعالیت ها توسط معلم انجام می پذیرد وهرجا که لازم باشد، راهنمایی توسط معلم ارائه خواهد شد.

 

کاردرکلاس با هدف تثبیت و تعمیق ودر مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است وانتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند.  حل تمرین به عهدۀ دانش آموزان است، لیکن ارائه و بررسی پاسخ های دانش آموزان در کلاس ضروری است.

و .  . .


دانلود پاورپوینت درمورد آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

ارائه شده بصورت اختصاصی در وب سایت دانلود ۳۶۵