پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

دانلود از دانلود ۳۶۵ |

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 56

 

 

 

محتویات

مقدمه

سیستم های مدیریت وباز یافت مواد زاید جامد شهری در کشورهای صنعتی

در تولید کمپوست از زباله های شهری

مدیریت مواد زاید شهری در کشورهای
 در حال توسعه

سیستم مدیریت و بازیافت مواد زاید جامد شهری
در ایران

عناصر موظف در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران

ذخیره ، پردازش و اداره در محل

جمع  آوری

بازیافت

آماده سازی وعایق بندی کف محل دفن

و . . . .

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

مقدمه:

n

      سابقه سیستم های مدرن مدیریت مواد زاید جامد شهری درکشورهای صنعتی مانند امریکا وانگلستان به اواخر دهه 1930واوایل دهه 1940ودرمجامع علمی و روشنفکری سابقه موضوع به صورت مکتوب به  اواسط دهه 1910 برمی گردد.

  اگر چه در آن  روزها سیستم مدیریت مواد زایدجامد شهری بسیار ساده بود ولی پایه و اساس علمی داشت.درآن روزهاصحبت از  بازیافت وپردازش نمی شد. به دلیل جوان بودن سیستم افزایش راندمان مطرح نبود.انرزی و مواد اولیه نیز به اندازه کافی دردسترس بود. بنا براین دو ضرورت عمده یعنی تولیدمواد وانرژی وافزایش کارایی سیستم که امروزه بسیار مورد توجه است،آن روزها اصولا”مطرح نبوده اند. شهرها کوچک بودندوزمین های مناسب دفن زباله هادراطراف شهرها به وفوریافت می شد.

nبنابراین مکان های دفن درنزدیکی شهرها بود وبه عملیات انتقال نیازی نبود .علاوه بر اینها تنوع در ماشین آلات وجود نداشت ودر بسیاری از موارد برای حمل زباله از گاری های اسب کش استفاده می شد .حجم زباله کم بود واکثر قریب به اتفاق اجزای شهری را مواد فساد پذیرتشکیل می دادند.به همین دلیل برای خوراک دام وطیور ودر مزارع کشاورزی در اطراف شهرها ازآنها استفاده می شد.

nموضوع حفظ محیط زیست ومشکلات زیست محیطی که بعدها ازدهه 1970 به صورت جدی دردنیا مطرح شد،هنوزوجود نداشت وچون مکانهای دفن به تازگی درحال شکل گیری بودند موضوع نظارت های بعد از دفن نیز مطرح نبود حجم زباله ها آنقدر کم بود که اصولا  بحث کاهش از مبدا ضرورتی نداشت بنابرین سیستم مدیریت مواد زاید شهری جامد شهری در آن زمان از

  سه عنصر تولید ،جمع آوری و دفن تشکیل می شد.

   با گذشت زمان جمعیت شهرها رو به فزونی گذاشت شهرها توسعه وگسترش پیدا کردند ؛صنعت ومصنوعات آن وارد زندگی شهرنشینی شد کیفیت مواد زاید جامد تغییر یافت حجم مواد زاید غیر قابل تجزیه بیولوژیکی درزباله های شهری افزایش پیدا کرد.ودر عوض سهم مواد فساد پذیر درکل زباله کمتر شد،مشکلات زیست محیطی دراطراف محل های دفن زباله مشاهده شدنددربسیاری از محل های دفن زباله ، آبهای زیر زمینی آلوده شدند ویا درمعرض آلودگی قرار گرفتند اعتراضات مردمی به مکانهای دفن شکل گرفت وبه مرور افزایش پیدا کرد ،درنتیجه ادامه روند موجود سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری به شدت مورد سوال واعتراض قرار گرفتند.

   دراین دوره ، موضوع اصلی دفع مواد زاید جامد شهری ،پیدا کردن زمینی برای دفن بود .

 به چگونگی دفن ،کمتر اندیشه می شد وصرف دفن زباله ها در زمین وپوشش آن با خاک مسئولان را راضی می کرد. از دهه 1970به بعد روشهای جایگزین دفن در زمین برای مواد زاید شهری مطرح شد واصلاح زمین های دفع گذشته  ونیز مراقبت های بعد  از دفع هم مورد توجه قرار گرفت.

  دردهه گذشته کاهش در مبداء وجلوگیری ازتولید زایدات نیز به صورت جدی در سطح کشورهای صنعتی مطرح شده است.این مسئله منجر به پیدایش نسل جدیدی ازفناوری درجهان به نام“ فناوری های پاک ” شده است.

و . .  .


دانلود پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران

ارائه شده بصورت اختصاصی در وب سایت دانلود ۳۶۵