پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت) دکتر علی حاج شیر محمدی

دانلود از دانلود ۳۶۵ |

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت) تالیف دکتر علی حاج شیر محمدی

146اسلاید

چکیده محتوای فابل:

فصل اول

مدیریت فنی
(حفاظت فنی،تروتکنولوژی)

تعریف سیستم

سیستم ،مجموعه ای از عناصر که برای انجام ماموریت ویا رسیدن به هدف خاصی با کمیت وکیفیت معلوم،طراحی وساخته شده وبا ترتیب معینی با یکدیگر ترکیب شده اند.مانند:
یک شرکت هواپیمایی
یک کارخانه
یک ماشین
یک ساعت و…….
عناصر تشکیل دهنده سیستم:
(1هسته اصلی(عناصر اجرا کننده ماموریت)
(2عوامل وامکانات پشتیبانی(قطعات یدکی،اسناد ومدارک ،نقشه ها ،پرسنل و….)
این دوعامل بدون یکدیگر نمی توانند فعالیت نمایندودر هر طراحی سیستمی باید درنظرداشت.
 
تروتکنولوژی(Terotechnology)یا مدیریت فنی
 
تروتکنولوژی مجموعه فعالیتها در جهت پاسخگویی به دواصل مهم:
(1عمر اقتصادی تجهیزات وهزینه پایین نگهداری وتعمیرات
(2خرابی کمتر تجهیزات در دوره بهره برداری وسرعت فرسودگی اقتصادی

ردیف دوم به عنوان نت مطرح است

فعالیتهای تروتکنولوژی در مراحل طراحی،ساخت،نصب وراه اندازی وبهره برداری در سیستمهای صنعتی مورد ملاحظه می باشد.

 

تروتکنولوژی(Terotechnology)یا مدیریت فنی

تروتکنولوژی عبارت است ترکیبی از فعالیتهای مدیریتی،مالی،مهندسی وسایر اموری که درراستای هزینه های تامین یک سیکل عمر اقتصادی (بهینه) برروی داراییها ی فیزیکی اعمال می شوند.تروتکنولوژی مشخصات فنی وطراحی کارخانه،ماشین الات ،ساختمانهاوسایر ساختارهای فیزیکی را از نظر قابلیت اطمینان (Reliability) وقابلیت تعمیر(Maintainability) مورد ملاحظه قرار داده ،ودر دوران نصب،راهاندازی وبهره برداری از انها ،مسایل نگهداری وتعمیر وبهسازی را زیر نظر داشته وتا لحظه جایگزین ادامه می یابد

 

امور اطلاعاتی بازتابی(Feed-back) نیز در مورد مسایل طرح ،کارایی وهزینه های سیستم ،درذ چارچوب تروتکنولوژی مورد نظر قرار می گیردو
 
اهداف مدیریت فنی
مجموعه عملیات جهت نگهداری دستگاهها در شرایط قابل قبول ویا تغییر انها به شرایط قابل قبول
فعالیت در زمینه حصول اقتصادی ترین راه صرف هزینه جهت بهره برداری وبهسازی تجهیزات

اهداف:

(1بالا بردن عمر مفید داراییهای فیزیکی
(2اطمینان از حصول اقتصادی ترین شرایط بهره برداریاز داراییهای فیزیکی
(3اطمینان از اماده بودن کلیه تجهیزات اضطراری نظیر سیستم های اتش نشانی ،برق اضطراری
(4فراهم اوردن شرایطی که ایمنی کارکنان راضمن استفاده وبهره برداری از تجهیزات

 

 جایگاه امور مدیریت فنی در صنایع

با پیشرفت صنایع ودستگاهها اهمیت امور مدیریت فنی بیشتر شده است. دلایل:
(1کاهش نیاز به مهارتهای امور تولید با اتوماسیون دستگاهها
(2بالا رفتن حجم سرمایه گذاری  وسرعت تولیدوتاثیر ان بر کاهش توقفات تولید
(3بالا رفتن قیمت قطعات یدکی وماشین الات  ونیاز به مدیریت فنی دستگاهها

در سال 1960 بازای هر 22 نفر کارگر تولیدی یک نفر در نت بود ولیکن در 1970 بازای هر 9 نفر در خط مونتاژ 5 نفر نت می باشداین نسبت می تواند 30-15% باشد


دانلود پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت) دکتر علی حاج شیر محمدی

ارائه شده بصورت اختصاصی در وب سایت دانلود ۳۶۵