برچسب: بررسی

مقاله کامل بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها (word)

دانلود مستقیم «مقاله کامل بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها (word)» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی

دانلود مستقیم «بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

143 – دانلود تحقیق بررسی نقش و اثرات ورزش در سلامتی جسم و روان و مروری بر توصیه های لازم به هنگام ورزش

دانلود مستقیم «143 – دانلود تحقیق بررسی نقش و اثرات ورزش در سلامتی جسم و روان و مروری بر توصیه های لازم به هنگام ورزش» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

197 – دانلود تحقیق بررسی اهمیت و روشهای افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی

دانلود مستقیم «197 – دانلود تحقیق بررسی اهمیت و روشهای افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

281 – دانلود تحقیق بررسی انحرافات اجتماعی نوجوانان و آشنایی با انواع پیشگیری و نقش خانواده در پیشگیری از آن

دانلود مستقیم «281 – دانلود تحقیق بررسی انحرافات اجتماعی نوجوانان و آشنایی با انواع پیشگیری و نقش خانواده در پیشگیری از آن» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

328 – دانلود تحقیق آشنایی با حفرات گازی و انقباضی و بررسی عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل

دانلود مستقیم «328 – دانلود تحقیق آشنایی با حفرات گازی و انقباضی و بررسی عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

352 – دانلود تحقیق بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته

دانلود مستقیم «352 – دانلود تحقیق بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

375 – بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران و بهبود بخشیدن به آن

دانلود مستقیم «375 – بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران و بهبود بخشیدن به آن» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب