برچسب: آن

بررسي و ارزيابي وضع موجود مكانيزاسيون كشاورزي و ارائه راهكارهاي توسعه آن (مطالعه موردي: شهرستان رامهرمز)

دانلود مستقیم «بررسي و ارزيابي وضع موجود مكانيزاسيون كشاورزي و ارائه راهكارهاي توسعه آن (مطالعه موردي: شهرستان رامهرمز)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار بررسي

مشاهده مطلب

تعيين عمر جايگزيني تراكتور چرخ زنجيري و كاربرد اقتصادي آن با استفاده از روش كارآيي انرژي

دانلود مستقیم «تعيين عمر جايگزيني تراكتور چرخ زنجيري و كاربرد اقتصادي آن با استفاده از روش كارآيي انرژي» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار تعيين

مشاهده مطلب