برچسب: ابتدایی

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس» | دسته «عمومی و آزاد»

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی کار و فناوری ششم: افزایش ميزان فراگيري دانش اموزان در درس كار و فناوري پايه ششم ابتدايي با استفاده از كامپيوتر

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی کار و فناوری ششم: افزایش ميزان فراگيري دانش اموزان در درس كار و فناوري پايه ششم ابتدايي با استفاده از كامپيوتر» | دسته «عمومی و آزاد»

مشاهده مطلب

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس زندگی روستایی

دانلود مستقیم «دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس زندگی روستایی» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از دانلود بازار دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده مطلب