برچسب: دانلود

گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

دبیر گزارش تخصصی روان شناسی مقطع متوسطه دوم اثر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دانلود مستقیم «دبیر گزارش تخصصی روان شناسی مقطع متوسطه دوم اثر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار دبیر

مشاهده مطلب

چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است

دانلود مستقیم «چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب