برچسب: پسماند

تاثير كشت ذرت بر ميزان جذب و الايندگي فلزات سنگين در خاك تيمار شده با پسماند لجن فاضلاب شهري استان اصفهان

دانلود مستقیم «تاثير كشت ذرت بر ميزان جذب و الايندگي فلزات سنگين در خاك تيمار شده با پسماند لجن فاضلاب شهري استان اصفهان» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت

مشاهده مطلب

پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

دانلود مستقیم «پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی

مشاهده مطلب

پاورپوینت درباره دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

دانلود مستقیم «پاورپوینت درباره دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار پاورپوینت درباره دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت

مشاهده مطلب