برچسب: گزارش تخصصی

گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

دبیر گزارش تخصصی روان شناسی مقطع متوسطه دوم اثر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دانلود مستقیم «دبیر گزارش تخصصی روان شناسی مقطع متوسطه دوم اثر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار دبیر

مشاهده مطلب

چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است

دانلود مستقیم «چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

گزارشات تخصصی (اقدام پژوهی با موضوع : چگونه موفق به تقویت مهارت نوشتاری دانش آموزان کلاسم شدم)

دانلود مستقیم «گزارشات تخصصی (اقدام پژوهی با موضوع : چگونه موفق به تقویت مهارت نوشتاری دانش آموزان کلاسم شدم)» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن استرس پارمیدا در درس املا به کمک شیوه های تدریس نوین

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن استرس پارمیدا در درس املا به کمک شیوه های تدریس نوین» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی مدیران چگونگی توانمند ساختن و ایجاد یک کارگروه تخصصی در شورای دبیران

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی مدیران چگونگی توانمند ساختن و ایجاد یک کارگروه تخصصی در شورای دبیران» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش تخصصی مدیران چگونگی

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی دبیر امادگی دفاعی : استفاده از فعالیت های خلاقانه تجمعی برای آشنایی دانش آموزان به سبک زندگی و تفکرشهدا و مبارزه با جنگ نرم فرهنگی دشمن

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی دبیر امادگی دفاعی : استفاده از فعالیت های خلاقانه تجمعی برای آشنایی دانش آموزان به سبک زندگی و تفکرشهدا و مبارزه با جنگ نرم فرهنگی دشمن»

مشاهده مطلب