برچسب: گزارش

گزارش تخصصی دبیر پیام های آسمانی با موضوع بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی دبیر پیام های آسمانی با موضوع بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی» | دسته «علوم انسانی» |

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم باموضوع : نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم (دوره اول متوسطه)

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم باموضوع : نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم (دوره اول متوسطه)» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از دانلود

مشاهده مطلب

دو پیشنهاد و یک مقاله و یک پژوهش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان(مخصوص دبیران ابتدایی)

دانلود مستقیم «دو پیشنهاد و یک مقاله و یک پژوهش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان(مخصوص دبیران ابتدایی)» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از دانلود بازار دو

مشاهده مطلب